I Sauda sentrum er det bilane som har makta, men det er ikkje så vanskeleg å gjere noko med det – om ein vil endra det.

Foto: Edd Meby.

«Omsettinga aukar når ein lager gågate»

I Sauda sentrum er det bilane som har makta, men det er ikkje så vanskeleg å gjere noko med det – om ein vil endra det.

av Knut Atle Seim

– Det handlar ikkje om å fjerne bilane, men å vere litt smartare. Om ein kartlegg bilbruken kan ein finne løysingar. Det er ganske enkle grep som skal til for å gjere sentrum litt mjukare, meiner Aslaug Tveit i konsulentselskapet Léva Urban Design.

Ho er leigd inn av Sauda kommune for å bistå i arbeidet med tettstadsutvikling, og er i ferd med å gjere ferdig ein analyse av sentrum. Trafikkbildet er ein av dei tinga ho har sett på.

 

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.