Alt som åtteåring fekk Berit Haustavik løn for å passe ungar. Sidan har ho alltid visst at det var ungar ho ville jobbe med.

Berit Haustavik visste alltid at det var barn ho skulle jobbe med. Nå er ho styrar i Veslefrikk barnehage for tredje gong. Der stortrivst ho, mellom anna saman med ungane på avdelinga Revehiet. Foto: Even Emberland.

Barnejenta blei vaksen i barnehagen

Alt som åtteåring fekk Berit Haustavik løn for å passe ungar. Sidan har ho alltid visst at det var ungar ho ville jobbe med.

av Even Emberland

I dag er Berit styrar i Veslefrikk barnehage, slik ho også var det i 1981. Styrarjobben har ho hatt i tre etapper, mellom anna etter at ho i 2004 brått mista jobben som barnehageleiar i kommunen.

Kommunen sin økonomi var under sterkt press, og politikarane såg ikkje ein annan veg gjennom uføret enn å fjerne 18 årsverk. Blant dei var stillinga Berit hadde hatt i nesten 15 år. Ikkje skulle ho omplasserast heller, og plutseleg stod ho utan arbeid.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.