Saudefaldene har tatt seg av den offentlege velferden i Hellandsbygd. Nå ønsker innbyggarane at Sauda kommune prioriterer Hellandsbygd, samtidig som at Saudefaldene blir med på ein smidig overgang.

Kapellet og det gamle skulebygget i Hellandsbygd er blant infrastrukturen Saudefaldene har hjelpt til med å drifte. Sverre Allmenningen og dei andre innbyggarane i Hellandsbygd meiner kraftprodusenten ikkje bør vere for ivrig med å ”trekke seg ut”. Foto: Frank Waal.

Hellandsbygd ber Saudefaldene vere smidige

Saudefaldene har tatt seg av den offentlege velferden i Hellandsbygd. Nå ønsker innbyggarane at Sauda kommune prioriterer Hellandsbygd, samtidig som at Saudefaldene blir med på ein smidig overgang.

av Frank Waal

På same måte som den amerikanske fabrikkeigaren EFP bygde opp infrastruktur i Sauda, og særleg i Åbøbyen, har Saudefaldene bygd opp infrastrukturen i Hellandsbygd. Men det er lenge sidan smelteverket slutta å drifte velferdstilbod i Sauda. I Hellandsbygd derimot er det Saudefaldene som framleis har ansvaret for fleire velferdstilbod.

Saudefaldene eig og driftar eit reinseanlegg for kloakk, dei driv vassverket i Hellandsbygd, dei eig samfunnshuset, dei har sørga for at Hellandsbygd har eit brannvern og dei har sommarvedlikehaldet på vegen frå Øverland til Slettedalen. I tillegg har dei betalt straumrekninga til det lokale bedehuset og dei har sørga for fotballbanen.

Men om 12-13 år går konsesjonen til Saudefaldene ut.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.