– Eg har hatt ei spennande tid i Sauda, seier Edd Meby.

Dagleg leiar og redaktør Edd Meby vil fråtre arbeidet i Ryfylke i løpet av mars månad. Foto: LL Ryfylke.

Sluttar i Ryfylke

– Eg har hatt ei spennande tid i Sauda, seier Edd Meby.

av Admin I. Strator
– Eg har hatt ei spennande tid i Sauda, seier Edd Meby.