Direktør Svein Ilstad erkjenner at kraftbransjen er ein mannsdominert bransje.

Administrerande direktør i Saudefaldene Svein Ilstad blir ikkje overraska av at kraftbransjen med tilhøyrande leiarposisjonar er mannsdominert: – I kraftbransjen generelt er det svært mange menn. Det ser eg når eg er på konferansar, på leiarsamlingar og også då eg tok elkraft-utdanning ved NTNU. Me var 40-45 studentar i klassen. Tre av dei var jenter, seier Ilstad.

Mannsdominert kraftbransje

Direktør Svein Ilstad erkjenner at kraftbransjen er ein mannsdominert bransje.

av Frank Waal
Direktør Svein Ilstad erkjenner at kraftbransjen er ein mannsdominert bransje.