Sauda kommune har i dag 431,5 årsverk. Rådmannen ønsker å bare betala løn til 420 årsverk.

Rådmann Kloster Tvedt ønsker innstraming på vikarbruken i Sauda kommune. Målet er å spara seks-åtte millionar kroner i 2018 på å få ned lønsutgiftene. Foto: Ingvil Bakka.

Kvessar sparekniven ytterlegare

Sauda kommune har i dag 431,5 årsverk. Rådmannen ønsker å bare betala løn til 420 årsverk.

av Ingvil Bakka
Sauda kommune har i dag 431,5 årsverk. Rådmannen ønsker å bare betala løn til 420 årsverk.