Alle einingane i kommunen må spara – også helsevesenet som alt har vore gjennom store kutt.

Einingsleiar ved Høllandstunet Wenche Hoftun er spent på korleis rådmannens sparekrav med tilhøyrande kutt i vikarbruken slår ut i helsevesenet. Arkivfoto: Arvid Horpestad.

Om sparekravet i helsevesenet: – Det er klart det blir krevande

Alle einingane i kommunen må spara – også helsevesenet som alt har vore gjennom store kutt.

av Ingvil Bakka
Alle einingane i kommunen må spara – også helsevesenet som alt har vore gjennom store kutt.