– Det må eit spleiselag til. Truleg må både kommunen, Vegvesenet og framtidige hyttekjøparar bidra gjennom eit rekkefølgekrav i hytteutbygginga, seier Ørjan Djuv i teknisk eining.

At Amdalsvegen blir ført vinkelrett inn på Fylkesveg 520 kan bli den nye kryssløysinga for trafikken til og frå Nordstøldalen, Grønsdal, Ringhagen og Rødstjødna. Foto: Frank Waal.

Kan ha funne løysinga for Grønsdal-krysset

– Det må eit spleiselag til. Truleg må både kommunen, Vegvesenet og framtidige hyttekjøparar bidra gjennom eit rekkefølgekrav i hytteutbygginga, seier Ørjan Djuv i teknisk eining.

av Frank Waal
– Det må eit spleiselag til. Truleg må både kommunen, Vegvesenet og framtidige hyttekjøparar bidra gjennom eit rekkefølgekrav i hytteutbygginga, seier Ørjan Djuv i teknisk eining.