Sauda kommune og Helse Fonna er ikkje einige om kven som skal ta rekninga når ambulansetenesta treng bistand frå det kommunale brannvesenet.

Når Helse Fonna kallar ut det kommunale brannvesenet for helserelatert bistand, ønsker Sauda kommune å få dekka utgiftene. Arkivfoto.

Sauda kommune og Helse Fonna ueinige om rekninga etter brannutrykkingar

Sauda kommune og Helse Fonna er ikkje einige om kven som skal ta rekninga når ambulansetenesta treng bistand frå det kommunale brannvesenet.

av Frank Waal
Sauda kommune og Helse Fonna er ikkje einige om kven som skal ta rekninga når ambulansetenesta treng bistand frå det kommunale brannvesenet.