Christina Albrektsen Stødle tok både allmenn og yrkesfag på vidaregåande skule. Det er ho glad for i dag, som fersk lærar på yrkessjåførlinja.

Christina Albreksten Stødle er den første kvinnelege yrkessjåførlæraren ved Sauda vidaregåande skule. Foto: Even Emberland.

Christina er ein historisk trafikklærar

Christina Albrektsen Stødle tok både allmenn og yrkesfag på vidaregåande skule. Det er ho glad for i dag, som fersk lærar på yrkessjåførlinja.

av Even Emberland
Christina Albrektsen Stødle tok både allmenn og yrkesfag på vidaregåande skule. Det er ho glad for i dag, som fersk lærar på yrkessjåførlinja.