Biblioteksjef Ingunn Kalvik er sikker på at ho veit kvifor besøkstalet gjekk kraftig ned i 2017. Ho har også planen klar for 2018: – Trenden er at me skal vere meir og meir ein folkeverkstad.

Biblioteksjef Ingunn Kalvik trur nedgangen i bibliotekbesøk i 2017 skuldast at asylmottaket i Sauda blei lagt ned. Arkivfoto: Frank Waal.

Biblioteket i Sauda: 9000 færre besøk

Biblioteksjef Ingunn Kalvik er sikker på at ho veit kvifor besøkstalet gjekk kraftig ned i 2017. Ho har også planen klar for 2018: – Trenden er at me skal vere meir og meir ein folkeverkstad.

av Even Emberland
Biblioteksjef Ingunn Kalvik er sikker på at ho veit kvifor besøkstalet gjekk kraftig ned i 2017. Ho har også planen klar for 2018: – Trenden er at me skal vere meir og meir ein folkeverkstad.