Dei politiske gruppeleiarane vil helst venta til saka kjem i kommunestyret før dei tar den skikkelege debatten. Høgre, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti signaliserer at det kan bli endringar.

– Me er jo redde for at planen, slik den nå ligg føre, kan legga strenge restriksjonar på lokale utviklingsprosjekt, seier Høgre sin gruppeleiar, Knut Atle Seim. Arkivfoto: Edd Meby.

Om kulturminneplanen: – Kvifor legga restriksjonar på Tjelmen, men ikkje på Tengdal?

Dei politiske gruppeleiarane vil helst venta til saka kjem i kommunestyret før dei tar den skikkelege debatten. Høgre, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti signaliserer at det kan bli endringar.

av Ingvil Bakka
Dei politiske gruppeleiarane vil helst venta til saka kjem i kommunestyret før dei tar den skikkelege debatten. Høgre, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti signaliserer at det kan bli endringar.