Dei politiske gruppeleiarane vil helst venta til saka kjem i kommunestyret før dei tar den skikkelege debatten. Høgre, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti signaliserer at det kan bli endringar.

– Me er jo redde for at planen, slik den nå ligg føre, kan legga strenge restriksjonar på lokale utviklingsprosjekt, seier Høgre sin gruppeleiar, Knut Atle Seim. Arkivfoto: Edd Meby.

Om kulturminneplanen: – Kvifor legga restriksjonar på Tjelmen, men ikkje på Tengdal?

Dei politiske gruppeleiarane vil helst venta til saka kjem i kommunestyret før dei tar den skikkelege debatten. Høgre, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti signaliserer at det kan bli endringar.

av Ingvil Bakka
NULL
Dei politiske gruppeleiarane vil helst venta til saka kjem i kommunestyret før dei tar den skikkelege debatten. Høgre, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti signaliserer at det kan bli endringar.