Barnevernsleiar Knut Atle Seim meiner tilsynet er ei viktig rettesnor for det vidare arbeidet.

Indre Ryfylke Barnevern har til saman 12,85 stillingsheimlar, og blir styrt av Sauda kommune, med Knut Atle Seim som leiar. Foto: Ingvil Bakka.

Avvik i Indre Ryfylke barnevern: Leiar er ikkje overraska

Barnevernsleiar Knut Atle Seim meiner tilsynet er ei viktig rettesnor for det vidare arbeidet.

av Ingvil Bakka
Barnevernsleiar Knut Atle Seim meiner tilsynet er ei viktig rettesnor for det vidare arbeidet.