Blinde Rune Hoftun har klaga på avslaga han får frå Sauda kommune.

40 år gamle Rune Hoftun er glad for at Fylkesmannen i Rogaland nå skal sjå på klagesaka hans. Foto: Ingvil Bakka.

Fylkesmannen ser på Hoftun-saka

Blinde Rune Hoftun har klaga på avslaga han får frå Sauda kommune.

av Ingvil Bakka
Blinde Rune Hoftun har klaga på avslaga han får frå Sauda kommune.