Sauda kommune skal satse på å ha flest mogleg heiltidstilsette. Nyleg fekk ti personar som tidlegare har hatt deltidsstillingar full jobb i helse- og omsorgssektoren.

Carina Åkre (frå venstre), Malin Iversen, Guro Sandal og Janne Margrethe Aabø jobbar ved tre forskjellege einingar i helse- og omsorgssektoren. Nå har dei alle fått fast jobb med full stilling, som fire av ti personar. Dei har forventningar til at kommunen held fram med den nye satsinga, slik at fleire følger etter og får heiltidsstillingar i kommunen. Foto: Even Emberland.

Heiltidsprosjektet i Sauda kommune: – Betre enn å vinne i Lotto

Sauda kommune skal satse på å ha flest mogleg heiltidstilsette. Nyleg fekk ti personar som tidlegare har hatt deltidsstillingar full jobb i helse- og omsorgssektoren.

av Even Emberland
Sauda kommune skal satse på å ha flest mogleg heiltidstilsette. Nyleg fekk ti personar som tidlegare har hatt deltidsstillingar full jobb i helse- og omsorgssektoren.