Konturane av ei opningsveke for Folkets hus kjem nå til syne. Det blir ein kombinasjon av lokale kulturkrefter og artistar som har sin bakgrunn frå Sauda.

Sauda Revy- og teaterlag blir eit av dei mange lokale innslaga under opningsveka av Folkets Hus i september. Arkivfoto.

Sauda Folkets Hus: Folkeleg opning

Konturane av ei opningsveke for Folkets hus kjem nå til syne. Det blir ein kombinasjon av lokale kulturkrefter og artistar som har sin bakgrunn frå Sauda.

av Knut Atle Seim
Konturane av ei opningsveke for Folkets hus kjem nå til syne. Det blir ein kombinasjon av lokale kulturkrefter og artistar som har sin bakgrunn frå Sauda.