Vegvesenet vurderer tre løysingar: Tunnel bak fossen, å sprenge i fossen eller å lede delar av vatnet vekk frå Svandalsfossen.

Onsdag presenterte Statens vegvesen sine alternativ for samferdselsutvalet i Rogaland fylkeskommune. Arkivfoto.

Svandalsfossen: Vegvesenet vil ikkje ha glastunnel

Vegvesenet vurderer tre løysingar: Tunnel bak fossen, å sprenge i fossen eller å lede delar av vatnet vekk frå Svandalsfossen.

av Frank Waal
Vegvesenet vurderer tre løysingar: Tunnel bak fossen, å sprenge i fossen eller å lede delar av vatnet vekk frå Svandalsfossen.