Sogelag-ringrevane Jan Ringstrand og Kristoffer Nødland håpar på gode innspel og diskusjonar, men avviser faren for ein ”museumsplan”.

Jan Ringstrand (til venstre) og Kristoffer Nødland meiner det er både rett og viktig at Sauda får ein kulturminneplan. Dei håpar saudabuen viser engasjement og uttaler seg i høyringsprosessen. Fristen går ut om fem dagar. Foto: Ingvil Bakka.

Kulturminneplanen: Trur ikkje på ein «museumsplan»

Sogelag-ringrevane Jan Ringstrand og Kristoffer Nødland håpar på gode innspel og diskusjonar, men avviser faren for ein ”museumsplan”.

av Ingvil Bakka
Sogelag-ringrevane Jan Ringstrand og Kristoffer Nødland håpar på gode innspel og diskusjonar, men avviser faren for ein ”museumsplan”.