Jau, lensmannen kan improvisere. Bare ho får tenkt seg litt om.

Lensmann Siri Fisketjøn Indrebø er vekas portrett. Foto: Edd Meby.

Siri Fisketjøn Indrebø: I vater, og vel så det

Jau, lensmannen kan improvisere. Bare ho får tenkt seg litt om.

av Knut Atle Seim
Jau, lensmannen kan improvisere. Bare ho får tenkt seg litt om.