Politikk er meir interessant enn kva Titinan Løvik og Nora Fosstveit hadde trudd. Dei er ein del av Ungdommens fylkesting.

Titinan Løvik (til venstre) og Nora Fosstveit er Sauda sine to representantar i Ungdommens Fylkesting. Foto: Frank Waal.

Unge på fylkestinget

Politikk er meir interessant enn kva Titinan Løvik og Nora Fosstveit hadde trudd. Dei er ein del av Ungdommens fylkesting.

av Frank Waal
Politikk er meir interessant enn kva Titinan Løvik og Nora Fosstveit hadde trudd. Dei er ein del av Ungdommens fylkesting.