Friluftsrådet Vest vil investere 400 000 kroner.

På dette området ønsker Friluftsrådet Vest å lage ein fullskala sandvolleyballbane for å gjere området ved SI-Glass-stranda endå meir populært. Foto: Even Emberland. Kart: Norkart AS, Friluftsrådet Vest.

Planlegg volleyballbane ved SI-Glass-stranda

Friluftsrådet Vest vil investere 400 000 kroner.

av Even Emberland
Friluftsrådet Vest vil investere 400 000 kroner.