Roy Høibo meiner det er direkte useriøst å kalla kulturminneplanen for ubrukeleg. Han meiner Sauda må sjå dei økonomiske verdiane som ligg i bevaring av kulturminne.

I september i fjor var Roy Høibo på synfaring rundt om kring i Sauda. Her er han i sentrum i prat med Aslaug Astad i Sauda sogelag. Arkivfoto: Frank Waal.

Forsvarar kulturminneplanen sin

Roy Høibo meiner det er direkte useriøst å kalla kulturminneplanen for ubrukeleg. Han meiner Sauda må sjå dei økonomiske verdiane som ligg i bevaring av kulturminne.

av Ingvil Bakka
Roy Høibo meiner det er direkte useriøst å kalla kulturminneplanen for ubrukeleg. Han meiner Sauda må sjå dei økonomiske verdiane som ligg i bevaring av kulturminne.