Arbeidstakarar i Sauda kommune opplever vald og truslar i ulike arbeidssituasjonar. Spesielt er sosiale mediar blitt ei ny utfordring.

Fleire tilsette i Sauda kommune opplever truslar og vald i jobbsituasjonar. Spesielt er truslar og uthenging av barnevernstilsette i sosiale mediar blitt ei belastande utfordring. Illustrasjonsfoto: Ingvil Bakka.

Tilsette i Sauda kommune blir hengt ut i sosiale mediar

Arbeidstakarar i Sauda kommune opplever vald og truslar i ulike arbeidssituasjonar. Spesielt er sosiale mediar blitt ei ny utfordring.

av Ingvil Bakka
Arbeidstakarar i Sauda kommune opplever vald og truslar i ulike arbeidssituasjonar. Spesielt er sosiale mediar blitt ei ny utfordring.