Snart startar bygginga av hjelmbua, teikna av Peter Zumthor, og den siste brua i Allmannajuvet.

Slik blir hjelmbua i Allmannajuvet sjåande ut. Snart startar byggeprosessen. Skisse: Peter Zumthor.

Allmannajuvet: Ny hjelmbu og bru

Snart startar bygginga av hjelmbua, teikna av Peter Zumthor, og den siste brua i Allmannajuvet.

av Frank Waal
Snart startar bygginga av hjelmbua, teikna av Peter Zumthor, og den siste brua i Allmannajuvet.