– Rogaland fylkeskommune har sett av pengar til dette arbeidet og dette arbeidet vil starte opp i løpet av våren eller sommaren, seier Ivar Thorkildsen i Vegvesenet.

Ned dette elveløpet vil Statens vegvesen føre delar av Svandalselva for å redusere vassmengden i Svandalsfossen under flaum. Foto: Frank Waal.

Nå startar flaumsikringsarbeid i Svandalsfossen

– Rogaland fylkeskommune har sett av pengar til dette arbeidet og dette arbeidet vil starte opp i løpet av våren eller sommaren, seier Ivar Thorkildsen i Vegvesenet.

av Frank Waal
– Rogaland fylkeskommune har sett av pengar til dette arbeidet og dette arbeidet vil starte opp i løpet av våren eller sommaren, seier Ivar Thorkildsen i Vegvesenet.