Ordførar Asbjørn Birkeland meiner dyrlege Rune Bratås burde varsla om problema tidlegare.

Ordførar Asbjørn Birkeland og Sauda kommune har vore i kontakt med Fylkesmannen for å varsle om utfordringane rundt veterinærtilbodet i Sauda. Arkivfoto.

Om veterinærutfordringane: –Me kan ikkje auka eit tilskot frå den eine månaden til den andre

Ordførar Asbjørn Birkeland meiner dyrlege Rune Bratås burde varsla om problema tidlegare.

av Ingvil Bakka
Ordførar Asbjørn Birkeland meiner dyrlege Rune Bratås burde varsla om problema tidlegare.