Kjartan Fløgstad har gitt ut ei song- og notebok. Godt kjente songar for dei fleste saudabuar.

Song- og noteboka ”Sandharpesongar” inneheld 45 dikt av Kjartan Fløgstad, som norske artistar har laga musikkarrangement av. Reidar Brendelands ”Skipsekspedisjonen” er mest kjent. Foto: Frank Waal.

Kjartan Fløgstad med songbok

Kjartan Fløgstad har gitt ut ei song- og notebok. Godt kjente songar for dei fleste saudabuar.

av Frank Waal
Kjartan Fløgstad har gitt ut ei song- og notebok. Godt kjente songar for dei fleste saudabuar.