– Me kom veldig fort fram til at Brynjar var ein veldig bra kandidat, seier kommunalsjefen om rektortilsettinga.

Brynjar Saua blir den nye rektoren ved Fløgstad skule. – Eg trivst med å jobbe i skulen, kor du får jobbe med ungar og er med og påverkar og hjelper til at dei skal meistre livet som ungar og ungdommar, seier han. Arkvifoto: Edd Meby.

Brynjar Saua blir rektor på Fløgstad skule

– Me kom veldig fort fram til at Brynjar var ein veldig bra kandidat, seier kommunalsjefen om rektortilsettinga.

av Even Emberland
– Me kom veldig fort fram til at Brynjar var ein veldig bra kandidat, seier kommunalsjefen om rektortilsettinga.