Liv Kari Solli elskar naturen, bare den ikkje renn inn i huset og øydelegg ein etasje.

Liv Kari Solli er vekas person i portrettserien til Ryfylke. Foto: Ingvil Bakka.

Liv Kari – heilt naturleg

Liv Kari Solli elskar naturen, bare den ikkje renn inn i huset og øydelegg ein etasje.

av Ingvil Bakka
Liv Kari Solli elskar naturen, bare den ikkje renn inn i huset og øydelegg ein etasje.