Skal Sauda ha restriksjonar på kor store hytter ein kan bygga i Svandal, og på kor mange hyttetomter ein kan selga på eitt år? Heilt klart nei, meiner skisenterleiar Lars Reidar Fosstveit.

Grunneigar Ola Djuv (til venstre) og skisenterleiar Lars Reidar Fosstveit meiner kommuneplanforslaget vil vera ein bremsekloss for utviklinga i hytteområda i Svandal. Bildet er frå hyttefeltet Haugane 1. Foto: Ingvil Bakka.

– Kommuneplan med bremsene på

Skal Sauda ha restriksjonar på kor store hytter ein kan bygga i Svandal, og på kor mange hyttetomter ein kan selga på eitt år? Heilt klart nei, meiner skisenterleiar Lars Reidar Fosstveit.

av Ingvil Bakka
Skal Sauda ha restriksjonar på kor store hytter ein kan bygga i Svandal, og på kor mange hyttetomter ein kan selga på eitt år? Heilt klart nei, meiner skisenterleiar Lars Reidar Fosstveit.