Eit einstemmig formannskap bad administrasjonen arbeida meir med planen dei neste månadene, og kom med fleire krav om endringar.

Asle Rafdal (Ap), Dagfinn Birkeland (H) og ordførar Asbjørn Birkeland (Sp) var alle engasjerte i debatten om ny kommuneplan for Sauda. Foto: Ingvil Bakka.

Politikarane sender kommuneplanen i retur

Eit einstemmig formannskap bad administrasjonen arbeida meir med planen dei neste månadene, og kom med fleire krav om endringar.

av Ingvil Bakka

– Eg skal ikkje krisemaksimera dette, sjølv om planen var uferdig då me fekk den. Då er det vårt ansvar å redigera innhaldet. Eg tenker litt slik at det nokre gonger er bra at me får litt sånne ”WHAT?”-opplevelsar. Det gjer oss vakne, sa Kristeleg Folkepartis Kristian Landro, då formannskapet diskuterte forslag til kommuneplan 2018-2030, i dag, onsdag.

Forslaget hadde i forkant av det politiske møtet møtt sterk motbør, blant anna av grunneigar Ola Djuv og skisenterleiar Lars Reidar Fosstveit.

Les meir om kva politikarane sa i debatten i avisa på fredag.