Rundt 50 flyktningar tok seg til toppen av Hovlandsnuten, kor dei blei æra med medaljar.

Rundt 50 flyktningar tok seg til toppen av Hovlandsnuten på søndag, som del av eit integreringsarrangement Rogaland Røde Kors stod i spissen for, som Sauda Røde Kors hjelpte i gjennomføringa. Foto: Per Inge Fjellheim.

Sigra over Hovlandsnuten

Rundt 50 flyktningar tok seg til toppen av Hovlandsnuten, kor dei blei æra med medaljar.

av Even Emberland
Rundt 50 flyktningar tok seg til toppen av Hovlandsnuten, kor dei blei æra med medaljar.