Effektivt Renhold fortset suksessen. Saudabedrifta leverer solide overskot.

Kari Håheim har vore tillsett i Effektivt Renhold sidan oppstarten i 2003 og er også medeigar. Arkivfoto: Ingvil Bakka.

Effektivt driftskonsept

Effektivt Renhold fortset suksessen. Saudabedrifta leverer solide overskot.

av Frank Waal
Effektivt Renhold fortset suksessen. Saudabedrifta leverer solide overskot.