Sentrumseigedommen har ein prisantydning på 8,3 millionar kroner

Mays Holding kjøpte Rådhusgata 34 i 2008, og gav bygget namnet Saudagården. Foto: Ingvil Bakka.

Saudagården skal selgast

Sentrumseigedommen har ein prisantydning på 8,3 millionar kroner

av Ingvil Bakka
Sentrumseigedommen har ein prisantydning på 8,3 millionar kroner