Viste fingeren til politiet

Må enten betala 9600 kroner i bot eller sona 19 dagar i fengsel.

Må enten betala 9600 kroner i bot eller sona 19 dagar i fengsel.