Sauda og Suldal vil ha minst tre daglege båtanløp kvar veg mellom dei to nabokommunane og Stavanger.

Rapporten blei presentert og levert til fylkeskommunen onsdag: Frå venstre: fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal, Jostein Fisketjøn frå Kolumbus, saudaordførar Asbjørn Birkeland, suldalordførar Gerd Helen Bø og samferdelssjef Gottfried Heinzerling. Foto: Sauda kommune

Kjempar for hurtigbåten

Sauda og Suldal vil ha minst tre daglege båtanløp kvar veg mellom dei to nabokommunane og Stavanger.

av Ingvil Bakka
Sauda og Suldal vil ha minst tre daglege båtanløp kvar veg mellom dei to nabokommunane og Stavanger.