Lars Reidar Fosstveit ønsker å bygge nytt næringsareal og 24 leilegheiter rett ved skiheisane.

Lars Reidar Fosstveit har utbyggingsplanane klare. Området i bakgrunnen vil bli ramma inn med treetasjar høge bygningar beståande av næringsareal og leilegheiter. Foto: Frank Waal.

Store utbyggingsplanar i skisenteret

Lars Reidar Fosstveit ønsker å bygge nytt næringsareal og 24 leilegheiter rett ved skiheisane.

av Frank Waal
Lars Reidar Fosstveit ønsker å bygge nytt næringsareal og 24 leilegheiter rett ved skiheisane.