Politikarane likte ikkje det dei leste i planforslaget til administrasjonen. Nå vil dei sjølv formulera nye tekstar.

Det var eit sterkt kritisk formannskap, her ved varaordførar Asle Rafdal (frå venstre), Dagfinn Birkeland og Kristian Landro, som onsdag diskuterte administrasjonen sitt forslag til tekstdelen i kommuneplanen. Nå vil politikarane saman jobba fram eit endringsforslag før saka skal opp i kommunestyret. Foto: Ingvil Bakka.

Sterkt kritiske til kommuneplanen

Politikarane likte ikkje det dei leste i planforslaget til administrasjonen. Nå vil dei sjølv formulera nye tekstar.

av Ingvil Bakka
Politikarane likte ikkje det dei leste i planforslaget til administrasjonen. Nå vil dei sjølv formulera nye tekstar.