Målingar i 2017 viste urovekkande resultat. Nå er det tatt nye, grundigare undersøkingar av vasskvaliteten i Nordelva.

Leiar i Ryfylke vassområde, Jarle Lunde (frå venstre), undersøker kva prøvemateriale gutta fra Cowi, Petter Torgersen og Karl Otto Mikkelsen, har samla inn frå elvebotnen ved Saudahallen. Foto: Ingvil Bakka.

Bekymra for Nordelva

Målingar i 2017 viste urovekkande resultat. Nå er det tatt nye, grundigare undersøkingar av vasskvaliteten i Nordelva.

av Ingvil Bakka
Målingar i 2017 viste urovekkande resultat. Nå er det tatt nye, grundigare undersøkingar av vasskvaliteten i Nordelva.