Antal tjuveri går kraftig tilbake, viser kriminalstatistikken til politiet.

Det blir utført færre og færre tjuveri i bustader, frå kjøretøy og hos næringslivet ifølge politiet sin kriminalstatistikk. Arkivfoto: Ingvil Bakka.

Vinningskriminaliteten går kraftig tilbake

Antal tjuveri går kraftig tilbake, viser kriminalstatistikken til politiet.

av Frank Waal

Sør-Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt fordeler seg over eit geografisk område frå Moi og Lund i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, Sirdal og Suldal i aust og Utsira i vest. Politidistriktet er landet tredje største politidistrikt målt etter antal innbyggarar. Ved inngangen til 2018 budde det 517 467 menneske fordelt på 32 kommunar i dette politidistriktet. Dei fleste kommunane ligg i Rogaland fylke, fem i Hordaland, mens ein kommune ligg i Vest-Agder.

Antal tjuveri går kraftig tilbake, viser kriminalstatistikken til politiet.