Sauda- og Suldalrussen mobiliserer seg for årets dugnad: Krafttak mot kreft.

Fire av dei sju russane i Krafttak mot kreft-komiteen møtte Ryfylke. Frå venstre: Guro Løland, Karina Vigre Førland, Emilie Aas og Maren S. Seim. Foto: Ingvil Bakka.

Nye krafttak frå russen

Sauda- og Suldalrussen mobiliserer seg for årets dugnad: Krafttak mot kreft.

av Knut Atle Seim

Krafttak mot kreft

* Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Aksjonen pågår dei to første vekene i mars.

* Nær 25 000 bøsseberarar besøker norske heimar, over 80 prosent av desse er russ.

* I 2019 går pengane til forsking på kreft med låg overleving, som lungekreft og bukspyttkjertelkreft. I tillegg går pengane til gode omsorgstilbod for pårørande og pasientar.

* Krafttak mot kreft blei starta i 2006. I 2006 blei det samla inn 4,5 millionar kroner. Dei siste åra har ein årleg samla inn nær 50 millionar kroner.

* Tidlegare år har det blitt samla inn pengar til blant anna forsking på uhelbredeleg kreft, personleg tilpassa kreftbehandling, og kreftformer som få overlever.

* Russ som er med på aksjonen får ei minibøsse til å ha i russelua. Den viser at ein har vore med på frivillig arbeid.

Sauda- og Suldalrussen mobiliserer seg for årets dugnad: Krafttak mot kreft.