Statens vegvesen ønsker å bruke grøntområdet i Fløgstadvika til ny fylkesvegbane for å få plass til ny gang- og sykkelveg, samtidig som Strandavegen blir forkasta som trasé.

Statens vegvesen vil plassere den nye vegtraseen på innsida av dagens trasé gjennom sjølve Fløgstadvika. Foto: Frank Waal.

Ønsker å ta ein del av grøntområde

Statens vegvesen ønsker å bruke grøntområdet i Fløgstadvika til ny fylkesvegbane for å få plass til ny gang- og sykkelveg, samtidig som Strandavegen blir forkasta som trasé.

av Frank Waal
Statens vegvesen ønsker å bruke grøntområdet i Fløgstadvika til ny fylkesvegbane for å få plass til ny gang- og sykkelveg, samtidig som Strandavegen blir forkasta som trasé.