Kystverket planlegg å fjerne fyrlykta på Saunes då det ikkje lenger er behov for ho. Lokale krefter jobbar for å behalde ho som kulturminne.

Kultursjef Åshild Marie Øverland og Aslaug Astad i Sauda sogelag håper å redde fyret på Saunes, slik at det ikkje forsvinn nå som det ikkje lenger er nautisk behov for det. Foto: Even Emberland.

Hastar å redde fyret

Kystverket planlegg å fjerne fyrlykta på Saunes då det ikkje lenger er behov for ho. Lokale krefter jobbar for å behalde ho som kulturminne.

av Even Emberland
Kystverket planlegg å fjerne fyrlykta på Saunes då det ikkje lenger er behov for ho. Lokale krefter jobbar for å behalde ho som kulturminne.