Oppklarer flest brotsverk

Sauda og Suldal lensmannsdistrikt oppklarte 71,5 prosent av saken i 2012.

– Dei positive tala handlar mykje om korleis me nå har fått organisert oss. Me har ei stabil bemanning med stadig meir erfaring, seier lensmann i Sauda og Suldal lensmannsdistrikt, Randi Kalvik.

Det vesle lensmannsdistriktet oppklarte 64,2 prosent av alle forbrytelsane dei jobba med i fjor. For forseelsar var oppklaringsprosenten 84,3. Til samanlikning hadde Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ein oppklaringsprosent på 47,8 i 2012, medan landsgjennomsnittet låg så lågt som 36,3 prosent. Det lokale politiet sin høge oppklaringsprosent i 2012 er ein kraftig auke frå dei to føregåande åra. I 2010 oppklarte dei bare 44,5 prosent av brotsverka, medan det tilsvarande talet for 2011 var 50 prosent.

– Me jobbar i eit lite samfunn med eit oversiktleg og greitt kriminalitetsbilde. Men det var jo lite og oversiktleg i 2010 og 2011 også, så dei gode tala i 2012 har nok mest samanheng med organiseringa vår, trur lensmannen.