Fjordis

Også politiet bekymra over fjordskøyting

Oppmodar folk til heller å gå på skøyter på innlandsis.

– Me vert stadig kontakta av folk som er bekymra for folk som går på skeiser på fjorden, seier politioverbetjent Thomas Breivik.

Breivik konstaterer at politiet sluttar seg til åtvaringane kommunalsjef teknisk Andreas Skaarer kjem med i dagens Ryfylke. Ingen av dei vil godkjenna fjordisen som sikker, i frykt for at ei ulukke skal skje.

– Me får meldingar om at folk faktisk går ut mot Svandalsfossen og Varstadtunnelane. Me høyrer óg om born som vert observert åleine på fjordisen, utan vaksne, kommenterer politioverbetjenten, og oppmodar foreldre til å følga opp borna.

Thomas Breivik ønsker at folk skal få nytta desse fine vinterdagane til å more seg på skøyter, men ber dei heller oppsøka Maldalsvatnet, Rødstjernet eller andre innlandsvatn der isen ligg tjukk.