Yara_side2

Planlegg utviding av luftgassfabrikken

Yara Praxair vil investera rundt 30 millionar kroner i den ubemanna fabrikken sin i Sauda.

– Me har tru på Sauda, og ser lyst på 10-15 nye år i bygda, seier Per Kværum, administrerande direktør i Yara Praxair Holding as.

Luftgassfabrikken inne på industriområdet til Eramet stod ferdig sommaren 1998. I utgangspunktet var fabrikken eit prosjekt som blei forhandla fram mellom Hydrogass og dåverande smelteverkseigar Elkem Mangan Sauda. I dag leverer luftgassfabrikken til både smelteverket i Sauda og til ei lang rekke kundar innan fiskeri-, verkstad- og næringsmiddelnæringar på Vestlandet.

Luftgassfabrikken har ingen tilsette i Sauda, og blir overvaka og styrt frå Yara Praxair sin driftssentral på Rjukan. Årleg går det med mellom 15-20 GWh til produksjonen i Sauda.

– Me bruker elektrisk energi til å suga inn luft som blir destillert, slik at me greier å skilja oksygen, nitrogen og argon frå kvarandre, forklarer Kværum.

Resultatet blir flytande oksygen, flytande nitrogen og flytande argon.

Etter 15 år med drift i Sauda og fleire moderniseringar undervegs planlegg Yara Praxair-leiinga nå ei utviding av luftgassfabrikken i bygda. Planen er å investera rundt 30 millionar kroner, og at utvidinga skal vera ferdig i slutten av andre kvartal 2014.

Les heile saka i papiravisa eller last ned e-avis