Fars Vilje

Avlyser quisen

Men sundagens bingo går som normalt i Far´s Vilje-lokala.

Måndag denne veka bestemte Kristian Hystad seg for å legga ned drifta av sentrumskafeen Far´s Vilje. Som styreleiar i firmaet Copyright Norge as, som har stått for drifta i to og eit halv år, jobbar han nå med å levera oppbod på kafedrifta.

Kafebygget har sidan oppstarten hausten 2010 husa fleire kulturelle arrangement. Det siste året har eit par faste arrangement vore svært populære blant saudabuen. Både bingoen på sundagskveldane og quisen på torsdagane har samla fulle hus.

– Quisen i morgon, torsdag, blir avlyst. Men eg vil jobba vidare for å prøva å finna løysingar for quisen i tida framover, seier Hystad.

Sundagens bingo, som Romania Aid står for, vil derimot gå som planlagt.