GLADMELDING: Arbeidarpartiets Wenche Hoftun (til venstre) kunne i dag, onsdag, informera rektor ved Risvoll skule, Janicke Hatlen, om at eit einstemmig formannskap er positive til å legga 200 000 kroner til nytt uteområde ved skulen inn i neste års budsjett. (Foto: Ingvil Bakka)
GLADMELDING: Arbeidarpartiets Wenche Hoftun (til venstre) kunne i dag, onsdag, informera rektor ved Risvoll skule, Janicke Hatlen, om at eit einstemmig formannskap er positive til å legga 200 000 kroner til nytt uteområde ved skulen inn i neste års budsjett. (Foto: Ingvil Bakka)

Ber folk ta hensyn

Og minnar om at fartsgrensa er sett ned til 50.

– Dei aller, aller fleste er flinke og tar hensyn. Men det fins dei som er nærare 150 kilometer i timen enn 50 kilometer i timen, seier Alf Jostein Årtun, dagleg leiar i AS Forskaling.

Saudafirmaet AS Forskaling starta måndag 4. mars arbeidet med å skifta ut hovudvassleidninga til Saudasjøen. Arbeidet går føre seg langs «stripå» ved Traskjæret, der fartsgrensa normalt er 70 kilometer i timen. Grunna arbeidet langs vegen er farten sett ned til 50.

Likevel, fleire bilistar passerer anleggsstaden i langt høgare fart.

Lensmann Randi Kalvik meiner vegtrekket er godt skilta med både fartsskilt og skilt som fortel om arbeid langs vegen.

– Vegbanen ikkje er innskrenka og målet er at trafikken skal flyta greitt forbi. Men stor fart forbi aukar risikoen for dei som jobbar like i vegkanten. Vis hensyn, oppmodar Kalvik.

Eit arbeidslag på fem-seks personar frå AS Forskaling jobbar i området, og to gravemaskinar og ein traktor er i bruk. Planen er at arbeidet skal vera ferdig like over påske.

– Og så blir det litt oppryddingsarbeid seinare i vår, seier Alf Jostein Årtun, dagleg leiar i firmaet.