IMG_2560

Brannøving i kyrkja

Slapp av: Sauda kyrkje står ikkje i brann i ettermiddag.

I ettermiddag i dag, tysdag, gjennomfører Sauda brannvesen ei brannøving i Sauda kyrkje.

Dagleg leiar ved Sauda kyrkjekontor, Jon L. Grindheim, forsikrar om at det bare er ei øving, sjølv om det kanskje vil sjå vel ekte ut.

– Dei skal bruka teaterrøyk for å gjera øvinga mest muleg realistisk. Men det er altså ingen reell brann, seier Grindheim.

Brannøvingar i kyrkjebygg er noko lokale brannvesen gjennomfører frå tid til annan.