DRAMATIKK: Treet langs hovudvegen ved Saua i Saudasjøen smalt i vegen og reiv med seg ein lyktestolpe. Ingen kom til skade.
DRAMATIKK: Treet langs hovudvegen ved Saua i Saudasjøen smalt i vegen og reiv med seg ein lyktestolpe. Ingen kom til skade.

Roten bjørk tok kveld

Og dermed blei det mørkt i Saudasjøen.

Kvart på fire i dag, fredag ettermiddag, skjedde det mange bebuarar i Saudasjøen lenge har frykta: Den store og rotne bjørka langs hovudvegen på Saua velta, tok med seg ein lyktestolpe og deiste ned på hovudvegen.

Bare flaks gjorde at verken bilistar eller andre trafikkantar befant seg på vegen då det skjedde.

– Det kunne gått gale. Fartsgrensa er jo 50 kilometer i timen her, påpeikar politibetjent Joakim Jørgensen.

Naboar i området skal fleire gonger, seinast i går, torsdag, ha purra på kommunen og bede dei saga ned treet, som nærast dag for dag har sege meir og meir mot lyktestolpen og straumleidningane.

Treet tok altså med seg ein lyktestolpe i fallet, og straumen i området gjekk. Lyktestolpen knakk idet den smalt i vegen.

Arbeidet med å rydda vegen blei raskt sett i gang.

Ifølge Haugaland Kraft sitt personell på staden kan det gå tid før straumen kjem tilbake.

– Timar? Dagar?

– Iallfall fleire timar, kunne Steinar Søndenå frå kraftselskapet oppgitt konstatera.

Ryfylke har prøvt å få kontakt med kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer, utan å lukkast.